Privaatsuspoliitika

1.PRIVAATSUSPOLIITIKA

 1. Privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.. Ruf Eesti AS järgib isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seaduses ja EL isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud põhimõtteid.
 2. Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
  1. kontaktandmete (sh nimi, sünnikuupäev, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie e-poes.
  2. veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu
  3. ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes.
 3. Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et tagada püsiv turvalisus veebilehel ning selgitada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on klientidele kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse käesolevas privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.
 4. Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine. Kliendiandmeid töödeldakse järgnevatel eesmärkidel:
  1. Tellimuste täitmiseks (s.h Tellimusega seotud teadete edastamiseks)
  2. Tellimuste kättetoimetamiseks
  3. Veebilehel püsiva turvalisuse tagamiseks
  4. Muude Eesti Vabariigis kehtivate seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks
 5. Kliendiandmeid edastatakse kolmandatele osapooltele järgnevatel juhtudel:
  1. Kauba kohale toimetamiseks veoteenust pakkuvale Kauba vedajale, juhul kui klient on vastava teenuse tellinud.
  2. Makselahenduste kasutamiseks finantsasutustele.
   1. S.h Maksete töötlemiseks vajalikud andmed edastatakse volitatud töötleja Maksekeskus AS’ile.
  3. Võlgade sissenõudmisel inkassoteenuseid pakkuvatele partneritele ja kohtutäituritele.
  4. Muudele riiklikutele institutsioonidele eesmärgiga täita Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest tulenevaid kohustusi.
 6. Kogutud isikuandmete muutmine või kustutamine:
  1. Kliendi tuvastamiseks ja kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on võimalik näha peale esitatud päringut. Kliendi ja isikuandemetega seotud päringuid on võimalik esitada: E-posti aadressile: ruf@fireworks.ee või kohapeal Ruf Eesti AS kontoris: Kadaka tee 52, 12915, Tallinn, Harjumaa
 7. Isikuandmete kaitse ja turvalisus:
  1. Ruf Eesti AS rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
  2. Kõik e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.
  3. Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Ruf Eesti AS-il on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

2.PRIVAATSUSPOLIITIKA TINGIMUSED JA MUUDATUSED

 1. Kasutades Ruf Eesti AS veebilehte kinnitate, et olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta.
 2. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Ruf Eesti AS, registrikoodiga 10324175, aadressiga Kadaka tee 52 Tallinn,Harjumaa, 12915.
 3. Kliendiandmeid töödeldakse üksnes Eesti Vabariigis, Euroopa liidu liikmesriikides või riikides, mille andmekaitse taset on Euroopa komisjon hinnanud piisavaks.
 4. Kliendi ja isikuandemetega seotud päringuid on võimalik esitada: E-posti aadressile: ruf@fireworks.ee või kohapeal Ruf Eesti AS kontoris: Kadaka tee 52, 12915, Tallinn, Harjumaa